Dojo regels

  • Hygiëne – handen en voeten verzorgd.
  • Correct gekleed – vrouwen t-shirt en mannen niet.
  • Respect voor elkaar – helpen indien nodig.
  • Veiligheid
  • Respect voor elkaars spullen – niet zomaar elkaars spullen pakken cq. gebruiken.
  • De in de dojo gedragen kleding dient correct en schoon te zijn.
  • Alleen de sensei en de sempai bepalen hoe de les zal gaan verlopen.
  • Bij afwezigheid van de sensei neemt de sempai alle verplichtingen over en men behandelt hem als een assistent sensei.
  • *Kamiza – niet met je rug naar de Kamiza voor en na de training.

*Kamiza
In ruimtelijke en spirituele zin is de kamiza of shomen voor het reihō een focuspunt in de Japanse dōjō. Het is gebruikelijk dat voor en na de training wordt gebogen naar de shomen. Letterlijk vertaalt betekent kamiza hoofdzetel of hoge zijde en shomen voorkant. Het is de ereplaats aan voorzijde van de dōjō, waar verschillende spirituele en religieuze onderdelen alsmede martiale symbolen zich bevinden. In eerste instantie zijn dat portretten van de stichter van de stijl of van belangrijke leraren. Daarnaast hangen er de kakemono, op rollen gekalligrafeerde budosymbolen. Er is ruimte gereserveerd voor een klein altaar, die is geplaatst in een nis of op een plank. Dat kan zijn een kamidana, een shintoïstisch huisaltaar of een butsudan, een boeddhistisch huisaltaar. Bij speciale gelegenheden worden er bloemen geplaatst.