Leden

maart 2019

Shodan
Nijs Peters (1e dan Iaido & 2e Dan Aikido)

Sempai
Teresa Dinh

Sankyu

Ger Zoethout (4e Kyu Aikido)
Jeffrey Borsje