Privacy

AVG (Algmene Verordening Gegevensbescherming)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacy wetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GPDR).

Voor stichting Iwa ryu geldt als ASN (Aikido Shoryukai Nederland) dojo het protocol wat opgesteld is voor de ASNen voldoet als zodanig aan de AVG.
Het protocol wat op de ASN website vermeldt staat is te zien via de volgende link.
http://www.shoryukai.nl/privacy/